Untuk tempahan hubungi :

 

SERAYA PANTAI CHALET

KG HAILAM

PENGKALAN BALAK

MASJID TANAH 78300

MELAKA

TEL       : 012 6188499/019 6793724

                       06 3841809

E MAIL :  chaletseraya@gmail.com